ข้อตกลงการลงทะเบียนสมาชิก

ยินดีต้อนรับท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์  https://www.credityou.co/  

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน(ดังระบุข้างล่าง) และการใช้บริการ  

หากท่านได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ นั้นหมายความว่าท่านตกลงที่จะผูกพันโดย เงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการนี้   หลังจากนั้นท่านจะต้องไม่ทำการป้องกันในรูปแบบใด ๆ โดยอ้างไม่ได้อ่านเนื้อหาของข้อกำหนดในการให้บริการนี้

หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์ของเรา


    การยืนยันและการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ


1、กรรมสิทธิ์และสิทธิในการดำเนินงานของบริการอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์นี้เป็นของ“ เว็บไซต์” และการให้บริการของเว็บไซต์นี้จะถูกนำไปใช้อย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดและกฎการดำเนินงานของบริการที่เผยแพร่   เมื่อท่านยืนยันข้อกำหนดในการให้บริการและดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์  ข้อตกลงนี้จะถูกกำหนดขึ้นระหว่างท่านและเว็บไซต์นี้และมีผลทางกฎหมายและท่านจะเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของเว็บไซต์นี้


2、เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว ตามการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศและความต้องการในการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้      เนื้อหาที่แก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์บนเว็บไซต์นี้ในรูปแบบใด ๆ และแทนที่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องของเมื่อก่อน            ต้องรับทราบก่อนใช้บริการ


1、เว็บไซต์นี้ใช้ระบบปฏิบัติการของตนเองเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้เช่นการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต  ใช้เว็บไซต์นี้ ท่านต้อง

(1)、ท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  รวมถึงโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคลแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์  โมเด็ม เราเตอร์ฯลฯ

(2)、ท่านต้องชำระค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ สำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล


2、ตามความสำคัญของบริการบนเว็บที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้   ท่านยืนยันและตกลง

(1)、ข้อมูลการลงทะเบียนที่ให้นั้นเป็นจริง ถูกต้อง  สมบูรณ์และถูกกฎหมาย   หากข้อมูลการลงทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ควรได้รับการอัปเดตทันเวลา

(2)、หากข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านให้นั้นผิดกฎหมาย  ไม่เป็นจริง  ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์   ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากนั้น   เว็บไซต์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกท่านใช้บริการของเว็บไซต์นี้