วิธีระบุรหัสสาขาธนาคาร1. วิธีระบุรหัสสาขาธนาคารในสมุดเงินฝาก

ตัวอย่าง :[0030]2. วิธีระบุรหัสสาขาธนาคารบนบัตรธนาคาร

ตัวอย่าง :[0260]