เกี่ยวกับคะแนนเครดิต - Value Your Credit

เกี่ยวกับคะแนนเครดิต

CreditUหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น  เราจะทำการประเมินและให้คะแนนเครดิตของลูกค้าแต่ละท่าน และคะแนนที่ได้รับต่างกันจะสอดคล้องกับบริการที่แตกต่างกัน

รายละเอียดเพื่อให้คะแนนเครดิตของคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นคุณสามารถเลือกชำระเงินเต็มจำนวนหรือชำระเงินคืนค่างวดล่วงหน้า หากมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อ- [email protected] : @creditU

 

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน creditu